Ik zou met enige overdrijving kunnen zeggen: de waarde van mijn werk komt overeen met het genoegen dat ik er aan beleefd heb.
Het effect van een kunstwerk ligt niet in wat gewild, bedacht en opgebouwd is, maar in de manier, de inval, de kleine, vluchtige betovering. 

De waarde ligt niet in het verhaal of de moraal van het stuk, maar in de manier waarop het gebracht wordt.

Vrij naar Herman Hesse
Uit: Een golfje op de stroom Aforismen (1973)